Pergole i zadaszenia producent - 6
Cięcie blach ze stali za pomocą lasera
Spawanie stali metodą TIG
Cięcie laserem blach-9
Cięcie blach stalowych strumieniem wody
Spawanie konstrukcji stalowych migomatem
Poprawna spoina położona na konstrukcji spawanej