Połączenie spawane konstrukcji metalowej

Rodzaje spoin stosowanych przy spawaniu konstrukcji stalowych

Rodzaje spoin stosowanych przy spawaniu konstrukcji stalowych Każda konstrukcja, zarówno ta stalowa, jak i betonowa czy zespolona stanowi obiekt powstały w wyniku połączenia wielu elementów, celem zbudowania solidnej, niepodzielnej i prawidłowo funkcjonującej całości. W dzisiejszym artykule skupimy się na spawaniu konstrukcji stalowych oraz rodzajach spoin wykorzystywanych przy ich tworzeniu. Czym są i jakie jest ich[…]

Materiały stosowane podczas tworzenia konstrukcji spawanych

Rodzaje stali stosowanych podczas wykonywania konstrukcji spawanych

Rodzaje stali stosowanych podczas wykonywania konstrukcji spawanych Zgodnie z opinią światowych ekspertów możemy wyróżnić ok.3500 gatunków stali, które różnią się od siebie właściwościami chemicznymi i fizycznymi, a także właściwościami środowiskowymi. Czym jest stal i jak przedstawia się klasyfikacja jej poszczególnych gatunków? Jakie jest jej zastosowanie? Odpowiedzi na te pytania zawarte zostały w dalszej części artykułu.[…]

Testowanie spoin konstrukcji spawanych

Metody badań połączeń spawanych

Metody badań połączeń spawanych Ogromny wypływ zarówno na funkcjonalność, jak i wytrzymałość oraz trwałość konstrukcji stalowych ma oczywiście jakość wykonanych połączeń spawanych. Metoda spawania, łączone materiały, ilość oraz koncentracja dostarczanej energii, geometria i projekt połączenia – to tylko niektóre z czynników wpływających na jakość złączy spawanych. Wśród dostępnych rodzajów badań połączeń spawanych wyróżniamy badania nieniszczące[…]

Spawacz TIG, spawanie stali nierdzewnej

Na czym polega spawanie metodą TIG?

Zanim wyjaśnimy, czym jest i na czym polega spawanie metodą TIG, warto powiedzieć pokrótce, czym w ogóle jest proces spawania i jak przebiega. Najprościej można by rzec, że spawanie konstrukcji to metoda zespalania ze sobą materiałów – albo takich samych, albo różnych. Najczęściej spawanie kojarzy się ze scalaniem elementów, które są wykonane z metalu. Jednak[…]

Elektron - Kompleksowa obróbka metalu

Spawanie MIG/MAG – czym jest, jak wygląda i dlaczego warto?

Spawalnictwo to proces łączenia ze sobą dwóch elementów, które mogą być wykonane z tych samych lub różnych materiałów. Miejsce łączenia podgrzewa się do odpowiedniej temperatury, by brzegi poszczególnych dwóch elementów, które mają być połączone, stopiły się. Najczęściej dodaje się również spoiwo w obszar łączenia, co ułatwia cały proces. Ciepło wytwarza prąd, który płynie ze spawalniczego[…]