Jak przebiega projektowanie produktu?

Projektowanie każdego, nawet najprostszego produktu to złożony proces, który w uproszczeniu można określić jako procedurę, mającą na celu znalezienie jak najlepszego rozwiązania dla postawionych przed danym przedmiotem problemów w najlepiej zadowalającej estetycznie formie, a także jak najlepsze odpowiadanie wymaganiom klientów. W skrócie ten proces przebiega w następujący sposób: początkowo należy stworzyć  koncepcję danego produktu, wtedy to przygotowywane są wstępne szkice, badany jest rynek, poszukiwana odpowiednia nisza, monitorowany jest popyt na dany produkt, szacowane są koszty produkcji i sprzedaży, oraz wyciągane są wnioski, czy dany produkt ma szansę na przyjęcie się na rynku. Następnie tworzony jest projekt oraz dokumentacja techniczna, według której konstruuje się prototyp. Jeśli prototyp spełnia wszelkie wymagania, wtedy projekt jest zatwierdzany oraz przekazywany na seryjnej produkcji, jeśli nie, wtedy nanoszone są odpowiednie poprawki oraz tworzony kolejny prototyp. Generalnie ta sama procedura, z niewielkimi różnicami powtarzana jest we wszystkich branżach. Jak to wygląda w przypadku konstrukcji stalowych? Istnieją znaczące rozbieżności, czy też projektowanie konstrukcji stalowych, odznacza się na tle konkurencji?

Projektowanie konstrukcji stalowych

Zasadniczo proces projektowania konstrukcji stalowych nie różni się w znacznym stopniu od projektowania przedmiotów z innych materiałów, ale jak wiadomo, każda branża ma swoją specyfikę. Projektowanie konstrukcji stalowych jest to tak zwane syntetyczne ujęcie obszernych i złożonych postanowień norm, oraz  dodatkowym wskazaniem ich praktycznego stosowania już podczas pierwszego etapu wymiarowania i tworzenia projektów podstawowych konstrukcji stalowych, takich jak pręty ściskane lub rozciągane, rury, profile, słupy, belki, węzły, itp. Tyczy się to także bardziej złożonych ustrojów konstrukcyjnych, np. układów poprzecznych,  czy ram.

Narzędzia do realizacji projektowania konstrukcji stalowych, obejmują dokładne wymiarowanie konstrukcji stalowych i kontrole projektowanych połączeń stalowych zgodnie ze standardami. Proces tworzenia projektów konstrukcji stalowych obejmuje sprawdzenie konstrukcji na zginanie i wyboczenie,  kontrole dla stanu granicznego nośności i użytkowalności, automatyczny i inne.

Prototypowanie jest wykorzystywane do sprawdzania parametrów i jakości produktu,  optymalizowania doświadczeń użytkownika,  oceny działania opcji projektowych tworzenia końcowego rozwiązania. Istnieje kilka typów prototypowania:

  • Prototyp funkcjonalny– przeznaczony do testów funkcjonalnych.
  • PoP (Proof of Principle) lub PoC (Proof o Concept) – prototyp bazujący na jakości konstrukcji, projektu i wykorzystaniu technologii, a nie na jego wyglądzie.
  • Prototyp użyteczności– określający użyteczność i ergonomię rozwiązania.
  • Prototyp wizualny– optymalizujący i skupiający się na aspektach wizualnych produktu.