Spawanie MIG/MAG – czym jest, jak wygląda i dlaczego warto?

Spawalnictwo to proces łączenia ze sobą dwóch elementów, które mogą być wykonane z tych samych lub różnych materiałów. Miejsce łączenia podgrzewa się do odpowiedniej temperatury, by brzegi poszczególnych dwóch elementów, które mają być połączone, stopiły się. Najczęściej dodaje się również spoiwo w obszar łączenia, co ułatwia cały proces. Ciepło wytwarza prąd, który płynie ze spawalniczego źródła prądu. Jak natomiast wygląda spawanie, które przeprowadza się metodą MIG/MAG?

Czym jest spawanie MIG/MAG?

Po profesjonalnym spawaniu nie zauważa się najmniejszych błędów i nieprawidłowości w miejscu łączenia dwóch elementów wykonanych z tych samych bądź różnych surowców. Spawanie konstrukcji metodą MIG/MAG to proces, w którym wytwarza się źródło ciepła – jest nim łuk elektryczny. Łuk ten pojawia się pomiędzy topliwą elektrodą (drutem, który podaje się przez cały czas) a materiałem, który poddaje się procesowi spawania. Ciekły metal i łuk elektryczny chroni odpowiedni gaz osłonowy – albo chemicznie obojętny, albo chemicznie aktywny.

Spawanie konstrukcji stalowych migomatem

Co to jest MIG i MAG?

MIG (z ang. Metal Inert Gas) to proces łączenia materiałów za pomocą spawania, w którym wykorzystuje się gaz osłonowy będący gazem chemicznie obojętnym – zwykle jest to hel lub argon.

Spawanie MIG umożliwia spawanie aluminium, miedzi, magnezu, jak również stopów tych nieżelaznych metali oraz ich mieszanek.

MAG (z ang. Metal Active Gas) to spalanie, w którym zamiast gazu chemicznie obojętnego wykorzystuje się jako gaz osłonowy gaz chemicznie aktywny, najczęściej CO2 (dwutlenek węgla).

Spawalnictwo MAG umożliwia spawanie stali nierdzewnej konstrukcji stopowych (niskostopowe i wysokostopowe), a także niestopowych.

Zatem w spawaniu MIG/MAG wykorzystuje się podczas łączenia elementów z tych samych lub innych surowców zarówno gazy chemicznie aktywne, jak i gazy chemicznie obojętne, które są ze sobą zmieszane w odpowiednich proporcjach.

Na czym polega spawanie metodą Mig?

Spawanie Migomat to rodzaj spawania metodą MIG, w którym ma zastosowanie półautomat spawalniczy, dzięki któremu łączy się ze sobą poszczególne części z danego materiału. Urządzenie to emituje określoną porcję gazu osłonowego. Odpowiada również za podawanie drutu do jeziorka spawalniczego, co następuje w precyzyjnie dobranej szybkości. Proces ten przebiega więc nieco inaczej, niż to ma miejsce w tradycyjnej metodzie MIG. Korzystając z półautomatu, można lepiej kontrolować spawalnictwo, z uwagi na dostępne regulowane parametry (szybkość, z jaką sprzęt podaje drut, napięcie i natężenie prądu, a także jego częstotliwość i długość).

Jak wygląda proces spawania metodą MIG/MAG?

W spawaniu MIG/MAG dochodzi do zajarzenia łuku elektrycznego, gdy naciśnie się odpowiedni przycisk na uchwycie spawalniczym. Ta czynność sprawia, że prąd zaczyna dopływać do drutu, a drut spaja się z częścią, którą poddaje się spawaniu. To, jak szybko wysuwa się drut, zależy od indywidualnych ustaleń. Samoregulacja szybkości podawania drutu sprawia natomiast, że długość łuku elektrycznego nie ulega w przybliżeniu zmianie w przebiegu całego procesu spawania.

Podczas łączenia elementów uchwyt spawalniczy przemieszcza się po całej długości spoiny. W trakcie tego ruchu uchwytu zachowuje się zasadę kładzenia spoin o określonych wskaźnikach, a także przestrzega się norm geometrycznych oraz ułożenia uchwytu względem łączonych fragmentów. Jakość tej metody spawania zależy przede wszystkim od:

  • umiejętności spawacza,
  • czystości drutu,
  • zastosowanego gazu osłonowego,
  • materiałów, które się spawa.
Elektron - Kompleksowa obróbka metalu

Dlaczego warto spawać metodą MIG/MAG?

Spawanie konstrukcji metodą MIG/MAG sprawia, że można dowolnie regulować wiele parametrów, dzięki czemu cały czas kontroluje się przebieg procesu. W ten sposób udaje się uzyskać dobry efekt, który nie odbiega od wstępnych założeń. Parametry, które ustala się indywidualnie do każdego procesu spawania, to m.in.:

  • szybkość, z jaką podaje się drut podczas spawania,
  • spawanie za pomocą prądu pulsacyjnego,
  • dobranie odpowiedniego drutu pod względem średnicy i rodzaju do spawanego materiału,
  • skokowe lub płynne regulowanie napięcia i natężenia łuku elektrycznego.

Spawanie MIG/MAG zapewnia o wiele lepszą jakość i stabilność dzięki temu, że można połączyć gaz chemicznie aktywny z gazem chemicznie obojętnym w przeciwieństwie do metody, w której stosuje się tylko gaz osłonowy w postaci dwutlenku węgla. Metoda MIG/MAG jest uniwersalna, ponieważ umożliwia w zasadzie spawanie każdego metalu, nie tylko spawanie aluminium, miedzi, spawanie stali nierdzewnej, czy magnezu.