Wykończenie elementów spawanych – cztery podstawowe etapy

Spawanie stali nerdzewnej tigiem

Spawanie znajduje obecnie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, dlatego warto wiedzieć na czym ono polega oraz z jakich działań składa się wykończenie elementów spawanych. 

Czym jest spawanie?

Spawanie to proces, mający na celu łączenie materiałów poprzez ich podgrzanie do odpowiedniej temperatury, a w konsekwencji stopienie go w miejscu łączenia. Istnieją dwa typu kolejnego etapu tego działania, a mianowicie metoda z dodaniem lub bez dodania spoiwa. Źródło ciepła w tym procesie stanowi najczęściej łuk spawalniczy. Tworzy się go w wyniku działania prądu generowanego przez spawalnicze źródło prądu. W spawaniu łukowym można wykorzystywać jedynie ciepło wytwarzane przez łuk, które powoduje, że spawane elementy stapiają się razem.  Takie spawanie nazywamy łukowym. Najczęściej jednak do spoiny stapia się także materiał dodatkowy. Może on być dostarczony za pomocą podajnika drutu, do którego podłączony jest uchwyt spawalniczy, lub ręcznie w formie elektrody otulonej.  Poza nim istnieje jeszcze co najmniej kilka rodzajów tego procesu. Najpopularniejszymi są:

  • Spawanie grawitacyjne,
  • Spawanie laserowe,
  • Spawanie plazmowe,
  • Spawanie ultradźwiękowe,
  • Spawanie za pomocą wiązki elektronów.

Przed rozpoczęciem spawania krawędzie spawanych elementów należy przygotować, aby uzyskać odpowiedni rowek spawalniczy, np. V-kształtny. Podczas spawania łuk topi krawędzie rowka i materiału spawalniczego. W ten sposób powstaje jeziorko spawalnicze. Najczęściej spawa się metale, np. aluminium, stal węglową i stal nierdzewną (inaczej wysokostopową). Ale spawać można także tworzywa sztuczne –  wtedy źródłem ciepła jest gorące powietrze lub rezystor elektryczny.

Spawanie stali metodą TIG
Wygląd spoiny spawalniczej
Połączenie spawane konstrukcji metalowej

Na czym polega wykończenie elementów spawanych?

Obróbka ścierna elementów spawanych: najważniejsze etapy wykończenia elementów spwanych

Pierwszym etapem w wykończeniu elementów spawanych jest właściwe przygotowanie ich do wtórnej obróbki, czyli szlifowania i czyszczenia. W celu poprawnego wykonania spawu niezbędna jest gładka, a także oczyszczona krawędź cięcia, a także odpowiednie fazowanie elementów przygotowujące miejsce pod spoinę. Jest to szczególnie ważne w przypadku grubszych elementów.

Kolejnym etapem procesu jest szlifowanie zasadnicze, czyli  zasadnicza obróbka spawu. Podczas tego procesu,  w zależności od konkretnych wymagań klienta i materiału wyrównujemy spoinę lub usuwamy jej nadmiar w celu otrzymania estetycznego wyglądu.

Do realizacji szlifowania wykończeniowego wykorzystuje się szeroką gamę produktów obrotowych napędzanych szlifierką z regulacją obrotów oraz inne elektronarzędzia do tego przeznaczone. Głównym celem tej procedury jest uzyskanie jeszcze większej gładkości powierzchni, natomiast w przypadku elementów ze stali nierdzewnej to działanie gwarantuje nadanie powierzchni odpowiedniego obrazu szlifu.

Ostatnim etapem wykończenia elementów spawanych jest proces w wyniku, którego usuwany jest nalot powstały w rezultacie spawania oraz szlifowania powierzchni spoiny. Czyszczenia elementów spawanych najczęściej dokonuje się  przy pomocy włókniny szlifierskiej.