Na czym polega spawanie metodą TIG?

Spawanie stali nerdzewnej tigiem

Zanim wyjaśnimy, czym jest i na czym polega spawanie metodą TIG, warto powiedzieć pokrótce, czym w ogóle jest proces spawania i jak przebiega. Najprościej można by rzec, że spawanie konstrukcji to metoda zespalania ze sobą materiałów – albo takich samych, albo różnych. Najczęściej spawanie kojarzy się ze scalaniem elementów, które są wykonane z metalu.

Jednak równie popularne co spawanie stali nierdzewnej jest spawanie aluminium, czy innych metali. Jak wygląda proces spawania? Sprowadza się w skrócie do łączenia dwóch elementów poprzez stopienie jednej z ich krawędzi i połączenie ich na gorąco z dodatkiem spoiny. Dzięki niej miejsce łączenia jest mocne i trwałe. Dodatkowym elementem, który dodaje się do spawanych części, jest topnik. Jego obecność pozwala uzyskać jednolitą powierzchnię poprzez wypełnienie spoiny.

Czym jest spawanie metodą TIG?

Spawanie w technologii TIG należy do jednej z najpopularniejszych metod łączenia ze sobą dwóch elementów. Podobnie jak w innych procesach tego typu, także w metodzie TIG spawanie konstrukcji polega na łączeniu dwóch części w wyniku stopienia ich powierzchni, zapewniając długotrwałe scalenie elementów.

Spawalnictwo metodą TIG (z ang. Tungsten Inert Gas) – wykorzystuje się w tej technice łuk elektryczny. Łuk ten udaje się wytworzyć, korzystając z nietopliwej elektrody z wolframu, która znajduje się w powłoce z obojętnego gazu. Rola łuku elektrycznego sprowadza się do stopienia powierzchni materiału. Jest to możliwe, ponieważ łuk ten wytwarza się pomiędzy nietopliwą elektrodą a tworzywem, które ma być zespawane.

Spawanie TIG umożliwia łączenie elementów bez konieczności stosowania jakiegokolwiek dodatkowego materiału. Zamiast tego przetapia się rowek spawalniczy. W przypadku gdy jednak stosuje się dopełniające tworzywo, umieszcza się go w jeziorku ręcznie. Zatem jest to inna technika niż na przykład MIG MAG, gdzie takie tworzywo dodaje się przy pomocy uchwytu spawalniczego. Uchwyt w metodzie TIG ma inną budowę, a spoiwo najczęściej jest drutem lub prętem, którego długość wynosi metr i ma odpowiednią średnicę.

Spawanie stali nierdzewnej, aluminium lub innych metali techniką TIG przebiega z wykorzystaniem gazu ochronnego, chemicznie obojętnego. Przeważnie jest to albo argon, albo hel, który wypływa z uchwytu elektrodowego. Gaz zabezpiecza spoinę oraz elektrodę przed procesem utleniania, a zarazem nie ingeruje w sam przebieg spawania.

Jak przebiega spawanie metodą TIG?

Gdy nietopliwą elektrodę z wolframu przybliży się do spawanego elementu (tworzywo łączone), wówczas powstaje łuk elektryczny. Jego oddziaływanie sprawia, że spawany materiał się topi wraz ze spoiwem TIG w postaci pręta metalowego, który dodaje się obok uchwytu. W ten sposób powstaje tak zwane płynne jeziorko spawalnicze – zaczyna zastygać w momencie, gdy łuk elektryczny oddali się od niego.

Gdy jeziorko stwardnieje, tworzy się wytrzymałe łączenie. Za pomocą uchwytu spawalniczego oraz dyszy gazowej wprowadza się gaz osłonowy, który zabezpiecza metal przed wpływem czynników atmosferycznych. Często zdarza się, że uchwyt spawalniczy chłodzi się za pomocą odpowiedniej cieczy (chłodziwa), która jest dodawana do uchwytu, do obwodu zamkniętego wraz z chłodnicą. Natomiast do elektrody z wolframu doprowadza się odpowiednie napięcie przy użyciu przewodu elektrycznego, który wychodzi ze spawarki.

Element stalowy spawany tigiem
Spawacz TIG, spawanie stali nierdzewnej
Spawanie stali metodą TIG

Dlaczego warto spawać metodą TIG?

Jedną z najważniejszych zalet spawania konstrukcji metodą TIG jest jej uniwersalne zastosowanie. Dzięki niej można łączyć w zasadzie wszystkie metale oraz stopy w każdej możliwej pozycji. Możliwe jest więc nie tylko popularne spawanie stali nierdzewnej, czy spawanie aluminium, ale praktycznie każdy metal i stop. W dodatku nic nie stoi na przeszkodzie, by łączyć ze sobą nawet cienkie blachy, których grubość nie przekracza 0,5 – 0,6 mm.

Spawalnictwo metodą TIG zapewnia również estetyczne łączenie wysokiej jakości. Technika TIG pozwala też na stosunkowo łatwą kontrolę jeziorka spawalniczego, ilością dodatkowego tworzywa i wytwarzanego ciepła. Jest to też bezpieczna, higieniczna i ekonomiczna metoda spawania, ponieważ ciekły metal się nie rozpryskuje. Łatwo również udaje się panować nad spawaniem podczas całego procesu. Można także zmechanizować i zautomatyzować poszczególne etapy pracy podczas spawania TIG.