Obróbka metalu czyli tworzenie produktów ze stali

Obróbka metali to kluczowy element procesów produkcyjnych w branży motoryzacyjnej, metalurgicznej, okrętowej, górniczej, a także meblarskiej i budowlanej. Obróbka metalu konieczna jest w takich złożonych działaniach jak budowanie domów, tworzenie instalacji hydraulicznych i wentylacyjnych, przy budowie mostów oraz produkcji samochodów.

 Jest też konieczna do projektowania elementów niewielkich rozmiarów, jak te używane w przemyśle dekoracyjnym czy meblarskim. Nie każdy jednak wie na czym polega obróbka metalu, jakie są jej rodzaje oraz jak wygląda tworzenie produktów ze stali. Dlatego te kwestie podejmiemy w dzisiejszym artykule.

Na czym polega obróbka metali?

Na termin obróbka metalu, składa się cały szereg różnych działań, mających na celu zmianę kształtu elementów metalowych poprzez zastosowanie odpowiednich technik obróbczych. Celem obróbki metalu jest zmiana w ich wymiarach,  właściwościach fizycznych oraz chemicznych. Obróbka metali to zestaw czynności technologicznych przeprowadzanych w zakładach przemysłowych na całym świecie, szczególnie ważna jest w fabrykach i zakładach produkcyjnych.

Jakie są metody obróbki metali?

Podział metod obróbki metali wygląda następująco:

  • obróbka skrawaniem – czyli proces, polegający na nadaniu danym elementom oczekiwanych kształtów oraz wymiarów poprzez fragmentaryczne usuwanie części ich powierzchni. Umożliwia to zmianę struktury powierzchni przedmiotu, czyli doprowadzenie jej do pożądanego przez odbiorcę kształtu. Na skrawanie metali składają się trzy procesy: toczenie, frezowanie, szlifowanie.
  • obróbka plastyczna –  działanie, podczas którego dochodzi do ukształtowania materiału, zarówno jego podzielenia jak i zmiany właściwości czy struktury. Spowodowane jest to działaniem plastycznym. Obróbka możliwa jest na zimno, czyli w temperaturze poniżej temperatury rekrystalizacji, lub na gorąco, gdy ta temperatura jest wyższa.

Istnieją cztery rodzaje obróbki plastycznej :

  1. Kucie — ręczne lub mechaniczne – polega na nadaniu oczekiwanego kształtu poprzez siłę lub nacisk i zgniatanie.
  2. Tłoczenie – najczęściej stosowane do blach, taśm oraz płyt i folii. Kształt osiąga się podczas procesu oddzielenia materiału pobocznego od podstawowego. Polega to na odcinaniu, wycinaniu, okrawaniu lub innych formach plastycznego ukształtowania materiału.
  3. Ciągnienie – to kontrolowane wydłużanie danego materiału, a jednoczesne zmniejszanie jego średnicy.
  4. Gięcie – czyli zmiana ukształtowania danego materiału przy zachowania niezmiennych wymiarów poprzecznych. Często gięcie metalu poprzedza się obróbką hydrotermiczną wpływającą na podwyższenie skłonności do odkształcenia.
  • obróbka cieplna — to proces, polegający na narażeniu materiału na zmianę temperatury podczas której dochodzi do zmiany struktury stopów, co powoduje zmianę poszczególnych właściwości chemicznych, mechanicznych i fizycznych. Obróbka cieplna stosowana jest przede wszystkim w przypadku stali ze względu na jej szczególną skłonność i podatność na ten typ obróbki. Zakres obróbki obejmuje w tym przypadku hartowanie, wyżarzanie, przesycanie oraz stabilizowanie.
  • obróbka chemiczna metali rodzaj obróbki metali, polegający na chemicznym bądź fizykochemicznym oddziaływaniu na ich powierzchnię materiału w celu wytworzenia określonej powłoki ochronnej, stanowiącej zabezpieczenie przed korozją i zwiększającej wytrzymałość metalu.
  • Obróbka cieplno-chemiczna zabieg stosowany najczęściej w przypadku stopów żelaza z węglem takich jak stal, staliwo lub żeliwo, gdzie pod wpływem ciepła i chemicznego oddziaływania otoczenia oraz innych działań modyfikuje się niektóre z ich własności fizycznych i chemicznych.