Na czym polega gięcie blach na prasach krawędziowych?

Blacha jest zdecydowanie jednym z najpopularniejszych surowców wykorzystywanych w różnych branżach przemysłowych, produkcji, budownictwie, metalurgii i wielu innych sektorach. W celu osiągnięcia zamierzonej wielkości, grubości i kształtu elementu z tego materiału, niezbędne jest zastosowanie obróbki plastycznej. Jedną z najczęstszych technik stosowanych do gięcia blachy jest gięcie przy pomocy pras krawędziowych. Gięcie blach przy pomocy pras krawędziowych nieustannie zyskuje na popularności, dlatego zdecydowaliśmy się na przybliżenie tej metody technologicznej, narzędzi w niej wykorzystywanych oraz materiałów.

Na czym polega gięcie blach?

Procedura technologii gięcia arkusza blachy polega na oddziaływaniu na płaszczyznę ukierunkowaną na zmianę kształtu siłą, w wyniku której następuje trwała zmiana krzywizny elementu giętego bez istotnej zmiany grubości samej blachy. Wykorzystując tę technikę formowania można uzyskać różne, w tym stosunkowo skomplikowane kształty, charakteryzujące się znaczną ilością zgięć. Jednakże gięcie jako grupa procesów obróbki plastycznej metali i stopów  i innych tworzyw obejmuje wyginanie, prostowanie oraz zwijanie blach różnych grubości.  Gięcie blach może przebiegać na prasach za pomocą następujących narzędzi:

  • tłoczników,
  • pras krawędziowych,
  • wzorniku,
  • walcach.

Gięcie blach na prasie krawędziowej

Gięcie blach przy pomocy pras krawędziowych jest procesem, polegającym na formowaniu płaskich części blachy do pożądanego kształtu. Najczęściej gięcie blach odbywa się w procesie obróbki zaraz po jej cięciu. Wtedy, obrabiany element kładzie się na matrycy z otworem przypominającym kształt litery V. Przy użyciu odpowiednich funkcji giętarki blacha przepuszczana jest przez wyżej wspomniany utwór, w wyniku czego zmienia się jej kształt. Prasy krawędziowe świetnie sprawdzają się jeśli chodzi o gięcie blach nierdzewnych, stalowych oraz gięcie blach aluminiowych.

Czym jest prasa krawędziowa

Prasa krawędziowa, jest  narzędziem do obróbki metalu potocznie nazywanym krawędziarką oraz zaginarką. Prasa krawędziowa swoje zastosowanie znajduje najczęściej w procesach  obróbki plastycznej blach wykonanych z różnych materiałów. Wykorzystanie odpowiednich stempli i matryc umożliwia gięcie blachy pod dowolnym kątem a także ich zagniatania czy karbowania ich powierzchni.

Najczęściej prasa krawędziowa zbudowana jest z korpusu w kształcie litery C z belką dolną czasem ruchomą ustanowioną w płaszczyźnie poziomej, do której przymocowana  jest matryca i ruchomą w płaszczyźnie pionowej belką górną z osadzonym w niej stemplem poruszaną za pomocą dwóch zsynchronizowanych cylindrów hydraulicznych. Najważniejszymi parametrami charakteryzującymi prasy krawędziowe są: siła nacisku wyrażana w tonach oraz maksymalna długość gięcia wyrażana w milimetrach.

Rodzaje pras krawędziowych stosowane do gięcia blach

Prasy krawędziowe dzielą się na cztery główne rodzaje. Są to prasy:

  • hydrauliczne,
  • elektryczne,
  • mechaniczne

Taka prasa do gięcia blachy której specyfika zawarta jest w  wykorzystaniu układu w którym olej w rezultacie oddziaływania pompy hydraulicznej zmienia swoje właściwości fizyczne i doprowadzany jest to stanu wysokiego ciśnienia, co umożliwia to uzyskanie bardzo dużej siły nacisku.  Prasy hydrauliczne cechują się największą siłą nacisku rzędu kilkudziesięciu czy kilkuset ton i wykorzystywane są najczęściej do gięcia grubych i długich blach, których długość przekracza kilka metrów. Prasy hydrauliczne stosuje się, między innymi, jeśli chodzi o gięcie blach stalowych, a także aluminiowych.

Działanie mechanicznej prasy krawędziowej  oparte  jest na działaniu silnika elektrycznego, które ma na celu wprowadzenie koła zamachowego w ruch obrotowy. Pęd koła przeniesiony na belkę powoduje jej ruch, sprzęgło sprzęga się z kołem zamachowym w celu napędzania mechanizmu korbowego, który przemieszcza ramię w pionie,  a to w konsekwencji wygięcie blachy do pożądanego kształtu. Największymi zaletami mechanicznych pras krawędziowych są dokładności i precyzja i ten typ oprzyrządowania jest szczególnie skuteczny jeśli chodzi o gięcie blach aluminiowych.

Giętarki krawędziowe tego typu swoją zasadę działania opierają na dwóch silnikach typu Servo, operujących na osiach Y1 i Y2, przez co realizowany jest proces gięcia blach. Ten typ zaginarek cechuje się bardzo dużą precyzją i szybkością. Prasy pneumatyczne i elektryczne nie dysponują tak dużą siłą nacisku, bardzo często są jednak dużo szybsze od pras hydraulicznych i wykorzystywane są do seryjnego gięcia małych elementów blaszanych.

Do jakich gięcia materiałów najlepiej sprawdzają się prasy krawędziowe?

Prasy krawędziowe stosuje się, przede wszystkim jeśli chodzi o: